Handleiding: SEO technische optimalisatie

Op deze pagina leggen we uit hoe jij je website technisch optimaliseert.

Met technische optimalisatie zorgen we er onder andere voor dat de website een hoge laadsnelheid krijgt

Wat is een SEO technische optimalisatie?


Met SEO technische optimalisatie, zorgen wij ervoor dat de website technisch voldoet aan de eisen die Google stelt.


Google stelt eisen waaraan een website moet voldoen. Denk hierbij aan laadsnelheden, hoe vloeiend een pagina wordt opgebouwd, hoe groot de bestanden op een webpagina zijn, of de pagina leesbaar is, of alle informatie aangeboden wordt die nodig is en meer.


Je kunt al het een en ander zien met het blote oog. Als je een pagina laadt zonder dat deze in de cache zit en het laden duurt langer dan gewenst, dan is de website te langzaam. Vaak komt dat doordat de websites gemaakt zijn op een traag platform zoals Wordpress, Wix of Squarspace in combinatie met te veel plugins.


Google heeft een tool ontwikkeld die een rapport gegenereerd, waarop je kunt zien wat er mis is met een website. Hierdoor kun je ook je klant laten zien dat je expertise wordt bevestigd door onafhankelijke tools.


Google Pagespeed

Ga naar https://pagespeed.web.dev/ en vul hier de website in die je wilt analyseren. Klik vervolgens op analyseren.


Vervolgens zien we hier scores die Google geeft aan mobiele devices én aan desktops. Aangezien Google tegenwoordig mobiele devices het belangrijkst vindt, focussen we ons hier vooral op.

Hierboven zien we de score per onderdeel.

  • Performance
  • Accessibility
  • Best Practices
  • SEO


Pagespeed performance Score

De performance score is opgebouwd uit 6 punten

  • FCP (First Contentful Paint) Hoelang duurt het voordat de gebruiker iets op zijn scherm krijgt?
  • SI (Speed Index) Hoe snel is de website?
  • LCP (Largest Contentful Paint) Hoelang duurt het voordat de gebruiker de basis van een website te zien krijgt?
  • TTI (Time To Interactive) Hoelang duurt het voordat een website volledig interactief/bruikbaar is?
  • TBT (Total Blocking Time) Hoelang is de blokkade bij het laden van een webpagina?
  • CLS (Cumulative Layout Shift) Hoe stabiel is de layout van een pagina bij het laden? Verspringen er bijvoorbeeld afbeelding?


In dit voorbeeld zien we de bovenstaande kansen voor verbetering op deze pagina voorbij komen.


Serve images in next-gen formats

Dit is een veelgemaakte fout die ook direct gekoppeld kan worden aan de volgende twee koppen: Properly size images en efficiently encode images.


Waar dit eigenlijk op neerkomt is simpel. Bij het gebruiken van plaatjes op de webpagina zijn te grote afbeeldingen in een verkeerd bestandsformaat gebruikt. Door veel en grote plaatjes te gebruiken op een pagina wordt de laadsnelheid negatief beïnvloed.


Google wil graag een formaat afbeelding geüpload zien dat even groot is het formaat waarin de afbeelding getoond wordt. Let wel op! Op een telefoon worden afbeeldingen vaak in een andere formaat getoond dan op een desktop. Google wil daarnaast dat je gebuikt maakt van het bestandsformaat .webp.


Een website die gemaakt is op een juist systeem, zoals Dock, zet de afbeeldingen standaard om in het gewenste bestandsformaat. Basissystemen voor websites/webshops zoals Wordpress, Wix, Squarespace etc. gaan hier minder zorgvuldig mee om. Maak dus goed de afweging of je dit met de hand wilt bijhouden, of dat je je website beter kunt laten verhuizen naar een beter systeem.


Reduce, Minify


Dit is een kop die ook veel voorbij komt. Hier wordt beschreven hoeveel tijd er verloren gaat aan bestanden die niet gebruikt worden voor de website. Als je een thema downloadt in Wordpress, dan download je heel veel gegevens mee die waarschijnlijk niet eens gebruikt worden in de getoonde pagina. Dit zorgt voor onnodig veel load. Dit probleem is met geen-maatwerk thema's dus bijna niet te tackelen.


Wil je dit onderdeel verbeteren? Laat dan een maatwerk-thema maken, of verhuis je website naar een systeem als Dock waar geen gebruik gemaakt wordt van thema's en de website enkel bestanden toont die gebruikt worden.


Verwijder bronnen die de weergave blokkeren


Het gebruik van externe lettertypes vertraagt het laden van een pagina. Tekst kan namelijk alleen getoond worden op het moment dat het lettertype via een externe url geladen wordt. Zorg ervoor dat de <head> niet gevuld staat met externe bronnen en scripts, om laadtijd te reduceren/elimineren.


Zorg er ook voor dat tijdens het inladen van een font via CSS, de regel font-display: swap; ingesteld staat. Dit zorgt ervoor dat als een extern lettertype ingeladen wordt, de tekst alvast getoond wordt met een ander lettertype. Op deze manier krijgt de bezoeker zo snel mogelijk informatie voorgeschoteld.


Onze klanten