Rotary Nederland

Platform ontwikkeling eerste E-Club van Nederland

Rotary is een internationale serviceclub. Leden van Rotary delen interesses en zetten zich graag in voor de maatschappij. Duizenden Rotarians in Nederland ontplooien de mooiste activiteiten voor een ander, vaak in de buurt en achter de schermen.


Sinds 2022 bestaat de eerste E-Club van Nederland, internationaal bestaan er al meerdere E-Clubs op dat moment. Om een E-Club te kunnen zijn is een platform nodig om content te kunnen delen. Padgin heeft dit platform ontwikkeld voor de eerste Nederlandse E-Club.

De case

Realisatie van een veilig platform om content te kunnen delen door en met leden en bezoekers.

Om een E-Club te kunnen zijn van Rotary International is het nodig om een platform te hebben om content te kunnen delen. Leden kunnen deze content bekijken en tot zich nemen, maar moeten hier natuurlijk ook op kunnen reageren. Met deze vraag kwamen de initiatiefnemers van de eerste Rotary E-Club in Nederland naar Padgin toe.


De website

Om mensen digitaal te bereiken zijn een aantal zaken nodig. Eén hiervan is een website. De website is door de designers van Padgin gemaakt. Deze website is in de Engelse taal gepubliceerd vanwege het internationale karakter.


Blogging

Door te bloggen op de website wordt de informatie van de verschillende bijeenkomsten en sprekers verspreid. Leden kunnen hier vervolgens op reageren als ze zijn aangemeld met hun account. Accounts zijn enkel toe te voegen door het bestuur. Om gasten ook de mogelijkheid te geven om mee te praten is het plaatsen van gast reacties toegestaan onder blog posts.

Resultaat

Middels het platform wat Padgin ontwikkeld heeft kan de Rotary E-Club club zijn en starten in Nederland. 

Toekomst

Het platform wat de Rotary gebruikt zal in de toekomst doorgroeien. Ontwikkeling staat nooit stil. Padgin staat garant voor beveiligingsupdates en functionele verbeteringen aan het platform.

Onze klanten